Apie LŽJ PDF Spausdinti

Lietuvos žaliųjų judėjimas – žinomiausia nevyriausybinė gamtosauginė organizacija Lietuvoje, veikianti nuo 1988 metų. Šiuo metu judėjimas vienija apie tūkstantį aktyvių narių, turi skyrius Vilniuje ir Alytuje bei partnerines organizacijas Klaipėdoje ir Šiauliuose. Centrinė būstinė įsikūrusi Kaune, Imanuelio Kanto g. 6.

Judėjimas kilo kartu su Lietuvos sąjūdžiu, ekologiniu išsivadavimu ir pasipriešinimu militarizmui. Ekologinės, pacifistinės ir humanizmo idėjos užima svarbią vietą ir šių dienų žaliųjų organizacijose. Plačiąja prasme buvimas žaliuoju dar nereiškia priklausymą tam tikram judėjimui. Tai subkultūra, gyvenimo būdas, kitokia pasaulėjauta. Lietuvos žaliųjų judėjimas stengiasi apvienyti tokius žmones.

 

ŽALIESIEMS rūpi ateitis, todėl jie perspėja apie neatsakingas žmogaus veiklos pasekmes, ieško žmogaus ir aplinkos darnos.

ŽALIEJI siūlo studijuoti istorinę praeitį, kitų tautų kultūras, siūlo gerbti tradicijas, saugoti etninę patirtį ir išmintį.

ŽALIEJI kviečia burtis ieškančius tiesos, dvasios darnos, besisielojančius dėl mūsų Žemės ir Kultūros ateities bei pasiruošusius dirbti jų labui.

ŽALIASIS – tai žmogus, jaučiantis atsakomybę už Tėvynę ir besirūpinantis ja. Tai žmogus, siekiantis suprasti ir pažinti Pasaulį, ugdyti Meilę, Tiesą ir Grožį.

 

Mes turime iš ko mokytis: mūsų liaudies dainos, papročiai, tikėjimas atspindi protėvių pasaulėjautos darną.
Mums reikia atgaivinti S. Daukanto apdainuotą lietuvišką Būdą, pažadinti A. Baranausko Širdgėlą, atskleisti M.K. Čiurlionio Sielą, ugdyti Vydūno Išmintį.

Mums reikia žalios Lietuvos!
Mums reikia sustabdyti gamtos ir žmogaus žalojimą!


Lietuvos žaliųjų judėjimas mūsų šalyje atstovauja tarptautinę organizaciją „Žemės draugai“ (Friends of Earth), kuri vienija žaliuosius 80-yje pasaulio šalių.
Dėl to LŽJ dar vadinamas Lietuvos Žemės draugais.

 

LŽJ taip priklauso Aplinkosauginio švietimo fondui (Foundation of Environmental Education) ir vykdo gamtosauginį švietimą tarptautiniu mastu.
Šiuo metu Lietuvoje žalieji vykdo keturias šio fondo programas: Gamtosauginių mokyklų, Mėlynosios vėliavos, Žaliojo rakto ir Jaunųjų aplinkosaugos reporterių.

 

Lietuvos žaliųjų judėjimas dalyvauja Švarios Baltijos koalicijos (Coalition Clean Baltic) veikloje, kartu su kitų šalių aplinkosauginėmis organizacijomis sprendžia Baltijos jūros užterštumo ir ekosistemų apsaugos problemas. Švarios Baltijos koalicijoje žaliųjų interesus atstovauja partnerinė organizacija Klaipėdos ekologinis klubas „Žvejonė“.

 

Lietuvos žalieji kartą per mėnesį leidžia išsamų leidinį apie savo veiklą, Lietuvos ir pasaulio aplinkosaugos aktualijas. Tai laikraštis „Žalioji Lietuva“, leidžiamas jau nuo 1989 metų. Šiuo metu jis turi per tūkstantį prenumeratorių, o visus numerius elektroniame formate galima atsisiųsti iš svetainės www.zaliojilietuva.eu

 

Apie LŽJ

Konferencija "Viskas apie saulės elektrines"