Veikla PDF Spausdinti

Ką veikia Lietuvos žaliųjų judėjimas?

 

Visuomeninė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ (LŽJ) daugiausiai dėmesio skiria gamtos ir visuomenės sveikatos apsaugai. LŽJ veikia atsižvelgdamas į organizacijos galimybes ir išteklius, prioritetą teikiant toms aplinkosauginėms problemoms, kurios labiausiai daro įtaką gamtai ir visuomenės sveikatai. Dėl ribotų išteklių ir galimybių, LŽJ nesprendžia tų klausimų, kuriais aktyviai domisi kitos nevyriausybinės organizacijos. Lietuvos žaliųjų judėjimas pagrindinį dėmesį skiria prevencijai, t.y., kad nebūtų sudarytos sąlygos gamtos niokojimui ir gyvenamosios aplinkos teršimui. Todėl LŽJ atstovai aktyviai dalyvauja svarstant įstatymų ir įstatymų pakeitimų projektus Seime, įvairius Vyriausybės ir ministerijų rengiamus teisės aktų projektus, teritrorijų planavimo dokumentus ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas.

Tačiau jokia nevyriausybinė organizacija yra nepajėgi be visuomenės pagalbos apsvarstyti gausybės kasmet rengiamų teritrorijų planavimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, todėl labai svarbi LŽJ veiklos sritis – visuomenės informavimas, konsultavimas ir įtraukimas į aplinkosauginę veiklą. Kasmet į LŽJ kreipiasi dešimtys gyventojų ir gyventojų bendruomenių, prašančių padėti išspręsti jų gyvenamojoje vietovėje iškilusias aplinkosaugines problemas.

LŽJ veikla:

  1. Renka ir analizuoja aplinkosauginę informaciją;
  2. Informuoja ir konsultuoja visuomenę aplinkosauginiais klausimais;
  3. Svarsto su aplinkosauga susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
  4. Bendradarbiauja su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, sprendžiant svarbias aplinkosaugines problemas;
  5. Dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, analizuojančiose aplinkosaugines problemas ir teikiančiose pasiūlymus valdžios institucijoms;
  6. Organizuoja pilietines akcijas, siekiant atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į aštrias aplinkosaugines problemas;
  7. Kreipiasi į teismus arba padeda suinteresuotai visuomenei pasinaudoti šia teise, siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo žalingų sprendimų pasekmių.

 

 

Konferencija "Viskas apie saulės elektrines"