Orhuso konvencijos darbo grupė PDF Spausdinti

Lietuvos Respublikos ministro pirmininko 2009 m. balandžio 22 d. Nr. 150 potvarkiu yra sudaryta darbo grupė Lietuvoje galiojančių teisės aktų, įgyvendinančių Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus bei teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), nuostatoms išnagrinėti ir įvertinti.

Darbo grupei vadovauja advokatas Kęstutis Čilinskas. Minėtoje darbo grupėje dalyvauja ir Lietuvos žaliųjų judėjimo atstovas - LŽJ tarybos narys Aleksandras Kerpauskas.

Darbo grupė įpareigota išnagrinėti Orhuso konvencijos nuostatų taikymą Lietuvos nacionalinėje teisėje ir pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei veiksmų Orhuso konvencijos nuostatoms įgyvendinti planą.

 

Konferencija "Viskas apie saulės elektrines"